Orfeó Gracienc, 10ena Marató Coral. Purcell

12 de juny de 2020