Creativitat en temps de confinament

12 de juny de 2020

L’Orquestra i el Cor de la Metropolitan Opera de Nova York ens regala aquest esplèndid Va Pensiero de Verdi gravat íntegrament en confinament. Deliciós! El gran referent americà per l’òpera ha prohramat duirant tot el període de tancament cultural un munt d’espectacles de visió gratuita per a tothom des del seus canals online. https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/week-10?fbclid=IwAR0bsmDUTUaaUhlGH12ZEzk1g_bXdPxuP4joYVYHc_w82oYkXt8EE-89c8U